Relacja z akcji Sprzątania świata – Polska

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok  w trosce o czyste środowisko przyłączyło  się w tym roku do tego przedsięwzięcia. W sobotę 21 września mieszkańcy Spóroka zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci wyruszyli „sprzątać świat”.  Utworzono 4 grupy sprzątające, które poszły w cztery strony ulicami wioski Spórok i do pobliskiego lasu. Po dwu godzinnym zbieraniu i segregowaniu śmieci wszyscy spotkali się na Eko – Przystanku przy Ptasim  Stawku. Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek. Następnie odbyło się warsztaty edukacyjne dzięki którym można było wzbogacić się w cenne rady, jak można zmniejszyć ilość śmieci produkowanych każdego dnia. Ponadto z rozstawionych tablic edukacyjnych można było dowiedzieć się wiele informacji o recyklingu, oszczędności wody, energii elektrycznej i o innych metodach ochronny środowiska. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali torby płócienne na zakupy (by ograniczyć używanie toreb foliowych). W sumie w akcji wzięły udział 32 osoby. Zebrano około 46  szt. worków śmieci w tym 15 ze szkłem, 12 z plastikiem, 5 z papierem, 1 worek z puszkami aluminiowymi, a pozostałe ze zmieszanymi odpadami. Śmieci zostały zabrane przez Związek  Międzygminny „Czysty Region”, do którego należy Gmina Kolonowskie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

Relacja z Gminnych Dożynek

Za nami wielkie święto Gminy Kolonowskie  – Gminne Dożynki w Spóroku.

Dożynki rozpoczęły się już w sobotę 14.09.2019 r o godz.: 17:00 Turniejem Sołectw i Rady dzielnicy. Przybyły 4 drużyny: Kolonowskie, Fosowskie, Staniszcze Wielkie i Spórok. Drużyny 5-cio osobowe brały udział w różnych grach, zabawach oraz  rozwiązywały test wiedzy o gminie Kolonowskie. Najlepszą okazała się grupa z Kolonowskiego – otrzymała pamiątkowy Puchar. Jednakże wszyscy zasłużyli na wyróżnienia i podziękowania. Wspaniała zabawa zintegrowała mieszkańców gminy Kolonowskie, a burmistrz ufundował nagrody dla każdej drużyny. Od godz. 20:00 rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem Albatros, która trwała do białego rana. Drugi dzień Dożynek Gminnych rozpoczął się tradycyjnie, od Mszy Świętej o godz. 13:00 w Kościele w Spóroku. Po mszy uformowano korowód dożynkowy, który przejechał przez całą wioskę pięknie przyozdobiona dekoracjami dożynkowymi. Do namiotu biesiadnego wszystkich gości i mieszkańców poprowadziły mażoretki i orkiestra dęta. Sołtys wioski Spórok przywitały przybyłych gości, delegacje, sponsorów i mieszkańców, a następnie Starostowie Dożynek przekazali na ręce Burmistrza Gminy Kolonowskie bochen chleba dożynkowego. Burmistrz, Starosta Strzelecki i Marszałek Woj. Opolskiego podziękowali  rolnikom za ich trud codzienności, przekazali listy gratulacyjne, a następnie wszystkim gościom i organizatorom podziękowali za tak wspaniałe przedsięwzięcie. Po części oficjalnej Orkiestra Dęta swoim występem na dobre rozpoczęła Gminne Dożynki. Był występ mażoretek z Kadłuba, Koncert Dominiki i Janusza Żyłki , występ dzieci z Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe – Spórok. Niewątpliwie wielką atrakcją dożynek był występ ,,Kaktusika’’, który przygotował dla wszystkich koncert życzeń. Na scenę zaproszono również wszystkich przebierańców, którzy brali udział w dożynkowym korowodzie oraz osoby, które przygotowały tegoroczne korony żniwne. Wszyscy zostali docenieni i nagrodzeni. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach: przeprowadzono dla nich zabawy z animatorem, malowano twarze, były darmowe dmuchawce i Kącik  Malucha. Impreza zakończona została Zabawą Dożynkową z zespołem Skeleton. Wszystkich zaangażowanym osobom w pracach przygotowawczych, organizacyjnych i porządkowych bardzo dziękujemy. Jako mieszkańcy udowodniliśmy, że potrafimy się zintegrować i razem przygotować wspaniałą imprezę dożynkową.

Pod tym linkiem znajduje się relacja video z dożynek.

Warsztaty z budowy budek dla ptaków

W dniu 23 sierpnia 2019 r.  – piątek –  w EKO Przystanku w Spóroku odbyły się warsztaty dt.   budowy budek ptasich.

W warsztatach wzięło 20 uczestników. Pracowały dzieci młodzież i dorośli.

Wiele cennych porad i informacji dt. życia  ptaków przekazali prowadzący warsztaty Państwo Frasek . Budowa budek rozpoczęła się od przygotowania materiałów a następnie wspólnymi siłami budki nabierały odpowiedniego kształtu, – zgodnie z ich przeznaczeniem (różne rodzaje budek)

Gotowe budki zostaną zawieszone w Parku ,,Pod Zielonym Parasolem w Bierdzanach i Przy Ptasim Stawku w Spórku.

Warsztaty odbyły się w ramach realizacji projektu pn.    ,,Z Ekologią za pan brat’’ realizowanego przez Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju  Spórok   wraz   z

Stowarzyszeniem Mieszkańców i  Przyjaciół Bierdzan  w ramach projektu  dofinasowanego z działania LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ‘’ za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’

Spórok – jedna z dwunastu wiosek na Alei Opolskich Gwiazd Europy.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok zostało wyróżnione i docenione jak Lider w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ realizując zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego wybrała na postawie danych zebranych z 10 lat działalności LGD, stowarzyszenia, które najskuteczniej realizują projektu z środków europejskich.

Wybrała 12 stowarzyszeń ( 12 gwiazd na fladze Unii Europejskiej)  z całego obszaru działania czyli z 7 gmin należących do LGD ,, Kraina Dinozaurów’’ wśród nich znajduje się Spórok.

Uroczyste wręczenie Opolskiej Gwiazdy Europy w Sporoku odbyło się 10.08.2019 o godz. 16.00 .

Grupę  VIP składającą się z przedstawicieli wszystkich gmin należących do LGD,  przybyłych na rowerach  witano bardzo uroczyście .

Razem z sołtysem i radą sołecką, ochotnikami z OSP i członkami Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok  delegację z LGD,  witał marszałek woj. opolskiego – Roman Kolek oraz przedstawiciele mediów: Strzelca Opolskiego i Radia Opole.

Bardzo dziękujemy  Lokalnej Grupie Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ za tak zaszczytne wyróżnienie.

Wszystkim mieszkańcom zaangażowanych w przygotowaniu przyjęcia ,,Grupy wręczającej Opolskie Gwiazdy Europy’’ składamy serdeczne podziękowanie.