Zwycięstwo!! – Zdobyliśmy I miejsce

Podczas  tegorocznych Dożynek  Wojewódzkich zostały ogłoszone wyniki konkursu Piękna Wieś Opolska 2018.

W tym roku najlepszym projektem odnowy wsi okazał się Eko-Przystanek w Spóroku.

http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=30&idd=729

Kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi”

I miejsce – Spórok, gm. Kolonowskie – nagroda w wysokości 10 000 zł.

„EKO – przystanek” zwany inaczej „Leśnym Centrum Edukacji i Rekreacji” to projekt, który polegał na zagospodarowaniu „Ptasiego stawku”, który powstał dzięki renowacji zamulonego zbiornika wodnego na rzeczce Ptaszówka-Cieńka. Elementami projektu było wybudowanie dużej wiaty ze stołami i ławeczkami oraz miejsca na grill. Ważnym aspektem projektu było ustawienie tablic przyrodniczo-edukacyjnych oraz stworzenie ścieżki zdrowia. Miejsce to pełni funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną oraz edukacyjną. Organizowane są warsztaty edukacyjne związane z ochroną środowiska i ekologią, jak również gra terenowa „Po zdrowie i relaks do Gumisiowej Spórockiej Doliny”, promująca zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze sołectwa Spórok. Zrealizowane prace przy zagospodarowaniu terenów wokół stawu, w bardzo dużym stopniu zintegrowało mieszkańców wsi, a zaangażowanie wszystkich grup społecznych sołectwa było motorem napędowym tej inicjatywy. W efekcie powstało wyjątkowe miejsce, które stało się ozdobą sołectwa, a z drugiej strony stanowi bezpieczne miejsce rekreacji w otoczeniu natury. Komisja konkursowa doceniła duże zaangażowanie wszystkich mieszkańców wsi w realizację projektu, umiejętność pozyskania i wykorzystania środków finansowych przez sołectwo oraz zachowanie i pielęgnowanie cennych walorów przyrodniczych.

Tak,  nasz projekt zdobył I miejsce w konkursie. Wszystkie osoby, które były obecne podczas ogłoszenia wyników w Paczkowie byli zaskoczeni ale szczęśliwi. 18 lat wspólnie pracowaliśmy na to by nasz ,,Ptasi Stawek’’ stał się wyróżnikiem naszej miejscowości  a przez uzyskanie tak wysokiej oceny rozpoznawalny w całym województwie opolskim.

Wszystkim, którzy przyczynili się do  tego wielkiego zwycięstwa składamy wielkie podziękowania.

Zobacz też:

 

Rajd rowerowy – „Cudze chwalicie swego nie znacie”

W dniu 25.07.2018 r odbył się kolejny  w tym roku rajd rowerowy. Udział wzięło 12 osób. Trasa prowadziła ulicami  i leśnymi szlakami przez miejscowości Krasiejów , Ozimek , Antoniów, Jedlice  i wałami dotarliśmy nad Duże Jezioro Turawskie. Tam w knajpce nad brzegiem jeziora zjedliśmy pyszne smażone i wędzone ryby.  Następnie pojechaliśmy wałami nad jezioro średnie. Tam był czas na kawę z pysznymi lodami.

Po dłuższym odpoczynku w  miło spędzonym towarzystwie musieliśmy wracać do domu

Wszyscy uczestnicy rajdów wrócili  zdrowi i zadowoleni wieczorową porą a na swoim koncie zapisali kolejne  przejechane 50 km.

„Gra(my) o swoje”

W ramach projektu pt. „Gra(my) o swoje” – nowe umiejętności członków Lokalnych Grup Działania województwa opolskiego z zakresu tworzenia gier terenowych” w dniu 21.09.2018 r członkowie stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok gościli uczestników warsztatów na Ptasim Stawku w Spóroku.

Uczestnicy projektu wzięli udział w grze terenowej ,,Po zdrowie i Relaks do Gumisiowej Spórackiej Doliny’’

Po zakończeniu gry terenowej goście zostali poczęstowani pyszną kolacją a następnie w blasku zachodzącego słońca i płomieni ogniska wesoło bawili się z Gumisiami – wolontariuszami .

 

Relacja z wizyty Komisji Konkursowej ,,Piękna Wieś Opolska”

Po raz dwudziesty pierwszy Konkurs ,,Piękna Wieś  Opolska’’ został  ogłoszony przez Zarząd Województwa Opolskiego,  w dwóch  kategoriach:, ,Piękna wieś Opolska’’ i ,,Najlepszy projekt’’.

W tym roku konkurs ponownie promuje się działania związane z ochroną bioróżnorodności na opolskich obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok zgłosiło do konkursu  projekt ,,EKO Przystanek’’

Przy modernizowaniu  i doposażaniu  teren wokół Ptasiego Stawku baczną uwagę zwraca się na lokalną otaczającą przyrodę, na nieodzowność w krajobrazie wiejskim, jak również na ryzyko szybkiej degradacji.

Wszystkie prace związane z  zagospodarowaniem terenu leśnego przy stawku, które prowadzone są przez członków stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju w ramach różnych projektów w latach 2000 – 2018 roku są przemyślane i akceptowane przez właściciela terenu.

Obecnie znajduje się tutaj wiata grillowa, leśna scena, wiata turystyczna z ławkami i stołami . Utworzono ścieżkę zdrowia – drzewoterapię,  ustawiono wiele tablic edukacyjnych, znajduje się lampa solarowa  a w tym roku wykonano toalet ekologiczną.

Wszystkie te prace przyczyniły  się do stworzenia kompleksowego, atrakcyjnego  i wyjątkowego miejsca   na mapie woj. opolskiego.

Dla grup zorganizowanych przygotowano pakiety niecodziennych wydarzeń

  • spotkania integracyjne, imprezy firmowe
  • ognisko z zabawami ruchowymi oraz grajkiem
  • gra terenowa  ,,Po zdrowie i relaks do Gumisiowej Spórackiej Doliny’’.
  • sylwoterapia  (drzewoterapia) –  
  • zajęcia edukacyjne w Leśnym Centrum Edukacyjnym

Komisja konkursowa, która gościła w Spóroku w dniu 4.07.2018 r. była oczarowana pięknym leśnym zakątkiem. Wspólnie z mieszkańcami, gośćmi i Gumisiami świętowała 18 urodzimy Ptasiego Stawku.

Członkowie komisji wielokrotnie podkreślali wielkie  zaangażowanie mieszkańców wsi w realizację projektu,  które przekłada  się na wzrost świadomości ekologicznej i co najważniejsze większą dbałość o lokalne zasoby przyrodnicze.

Składamy wielkie podziękowanie dla zaangażowanych członków stowarzyszenia za pracę w przygotowaniu terenu, za  czynny udział w prezentacji za przygotowanie poczęstunku dla gości i mieszkańców.

Gościom zaproszonym:  z Gminy Kolonowskie – wiceburmistrzowi i gminnemu koordynatorowi z Nadleśnictwa Strzelce Op. – podleśniczemu i pracownikowi ds. promocji.

Opiekunom warsztatów ekologicznych, najstarszym mieszkańcom Spóroka, którzy  od 2000 r są członkami  Odnowy  oraz  wszystkim rodzicom z dziećmi, którzy brali udział w zajęciach  edukacyjnych bardzo serdecznie dziękujemy .

EKO przystanek

W sobotę (12 maja 2018 r.) w Spóroku  ,,Pod Szumiącymi Dębami ‘’ przy Ptasim Stawku odbyło się spotkanie integracyjne   pn. EKO – Przystanek,  zorganizowane przez Stowarzyszenie Od06nowy i Rozwoju Spórok.

W wydarzeniu wzięli  udział mieszkańcy Spóroka  i okolic oraz zaproszeni goście – burmistrz Miasta i Gminy Kolonowskie oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Strzelce Opolskie.

Rozpoczęto od uroczystego otwarcia toalety ekologicznej następnie były gry i zabawy, śpiewano tradycyjne i lokalne piosenki z Spórackiego śpiewnika  a przy dźwiękach dobrej muzyki w blasku księżyca, gwiazd i świec bawiono się do białego rana.

W imieniu zarządu stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za  pomoc w zorganizowaniu tak wspaniałego wydarzenia. Paniom które piekły ciasto i tym co przygotowywały posiłek, członkom SOiRS , którzy przygotowali miejsce do biesiadowania oraz tym którzy muzycznie uświetnili spotkanie. Wszystkim którzy w jakiśkolwiek przyczynili się do uatrakcyjnienia biesiadowanie oraz  pomogli w jakiś sposób zorganizować  to wydarzenie – dziękujemy.

Dziękujemy młodzieży za uporządkowanie terenu po imprezie.

Bardzo dziękujemy zaproszonym Gościom i wszystkim uczestnikom spotkania.

Obecnie zakończył się pierwszy etap realizacji projektu dofinasowanego w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ‘’ za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’.

Został  zakupiony mechanizm toalety kompostującej oraz usadowiono pomieszczenia  dla  toalety ekologicznej.

Toaleta jest oparta i opatentowana przez firmę  Sanisphère  jako technologia „vermicomposting”  która pozwala suchym toaletom działać bez sieci lub połączenia, bez prądu i energii, bez konserwacji, bez chemikaliów i bez wody.

W chwili obecnej przy Ptasim  Stawku  znajduje się  Leśne Centrum Edukacyjne, ścieżka zdrowia (drzewoterapia) , wiata grillowa i biesiadna , wszystko to razem tworzy zielone miejsce rekreacji, edukacji  i wypoczynku. Istotnym problemem było  brak sanitariatów.

W czasie organizowania imprez masowych ustawiano  toj-toje.  Problem pojawia się w codziennym użytkowaniu: podczas  lekcji edukacyjnych, spotkań w małym gronie,  rajdach rowerowych, i indywidualnych wycieczkach pieszych, rowerowych i samochodowych.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok pokładając  w walorach  przyrodniczych głębokie nadzieje na dalszy rozwój i ochronę środowiska oraz  w wyniku licznych rozmów z mieszkańcami sołectwa oraz organizacjami  i grupami odwiedzającymi ten zakątek .postanowiło  umieścić   toaletę ekologiczną  wraz z odpowiednim zapleczem.

Miejsce przy „Ptasim Stawku’’ odwiedza średnio w około 500 osób rocznie i to w sezonie letnim jak i zimowym.

Działanie to jest zgodne z założonymi celami  w Lokalnej Strategii Rozwoju  LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ tj. poprawy jakości życia mieszkańców (cel ogólny), oraz poprawa stanu środowiska naturalnego (cel szczegółowy)