Relacja z Pikniku Ekologicznego

W ubiegłą sobotę (1lipca ) w Spóroku  ,,Pod Szumiącymi Dębami ‘’ odbył się Piknik Ekologiczny pn. ,,Ty, Ja i Środowisko’’ zorganizowany przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok  w ramach realizacji projektu  dofinasowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych   GAZ-SYSTEM S.A., w partnerstwie z Fundacją Zielona Ziemia.

W wydarzeniu wzięli licznie udział mieszkańcy Spóroka  i okolic, którzy całymi rodzinami korzystali z przygotowanych dla nich atrakcji: gry i zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych oraz słodkiego poczęstunku.

Na początku przedszkolaki przedstawili  inscenizację związaną z ochrona środowiska , która bardzo podobała się publiczności.

Wiele osób uczestniczyło w grze terenowej ,,W Gumisiowej Spórackiej Dolinie”

W konkursie wiedzy z ekologii i z ochronny środowiska mimo że pytania były trudne, mieszkańcy wspaniale sobie poradzili.

W wydarzeniu zaszczytnie uczestniczyli: Burmistrz MiG Kolonowskie, Dyrektor Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe – Spórok, Koordynator Gminny Programu Odnowy Wsi,              sołtys wsi , wykonawca postaci Gumisiów oraz goście z Bierdzan.

W imieniu zarządu stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za  pomoc w zorganizowaniu tak wspaniałego wydarzenia. Paniom które piekły ciasto i tym co przygotowywały posiłek, panom którzy przygotowali miejsce do biesiadowania oraz tym którzy muzycznie  prowadzili piknik. Wszystkim którzy w jakiśkolwiek przyczynili się do uświetnienia uroczystości i którzy pomogli w jakiś sposób zorganizować  to wydarzenie- dziękujemy.

Dziękujemy też zaproszonym Gościom i wszystkim uczestnikom Pikniku Ekologicznego za udział.

 

Więcej zdjęć:

Fotorelacja z pikniku
Fotorelacja z gry terenowej

Projekt ,,Czyste środowisko- najlepsze uzdrowisko’’

Realizowany projekt jest  początkiem dobrych praktyk o ochronie środowiska, a  wiedzę  już u najmłodszych lat utrwalana. Wszystkie pokolenia powinny pamiętać o tym, że to co się dzieje wokół nas tworzymy my, bo jesteśmy częścią tego środowiska.

W ramach projektu odbyło się już :

 • promocja medialna projektu (w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej stowarzyszenia oraz Szkoły Staniszcze Małe – Spórok
 • Zakupiono  stoły z ławkami  oraz lampę solarową  do  Leśnego Centrum Edukacyjnego w Spóroku    
 • Przeprowadzono warsztaty z wykorzystaniem śmieci selektywnych do zrobienia ciekawych przedmiotów
  • zajęcia w przedszkolu  
 • Pogadanki w Leśnym Centrum Edukacyjnym na tematy :
  • Ochrona środowiska podczas recyclingu
  • Ochrona środowiska – źródła energii odnawialnych
  • Ochrona środowiska – człowiek  a przyroda.
  • Sprzątanie świata (przedszkolaki, młodzież, dorośli) z sporządzeniem notatki z zbiórki śmieci
  • Wykonano makiety Gumisiów

Przed nami jeszcze zajęcia edukacyjne w Leśnym Centrum przy ,,Ptasim Stawku’’ oraz  Piknik ,,Ja i Ty i  środowisko’’ z   uroczystym ustawieniem  makiet Gumisiów i  przedstawienie przedszkolaków o tematyce ,,Ochrona Środowiska wokół nas’’

 

,,Czyste środowisko- najlepsze uzdrowisko’’

Realizując projekt w ubiegłym roku dzięki pozyskanym środkom od Operatora Gazociągów Przesyłowych   GAZ-SYSTEM S.A., w partnerstwie z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie w  ramach konkursu „Fundusz Naturalnej Energii”  zwrócono uwagę na potrzebę większego zaangażowania się mieszkańców w sprawy ochrony środowiska. Podczas zajęć oraz wycieczek do lasu zaobserwowano dużą ilość śmieci, które zalegają w rowach, na poboczach i w miejscach w których nie powinno się znajdować.

W najbliższym otoczeniu wiele jest sytuacji w których człowiek jest bezpośrednią przyczyną zagrożeń środowiska (nie segregujemy śmieci, wyrzucamy je do lasu, pali w piecach śmieciami itp.) Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że niszcząc środowisko naturalne, niszczymy życie na Ziemi. Ważne jest również, abyśmy konieczność dbania o środowisko uświadamiali także innym ludziom.

W  ramach tegorocznego  konkursu ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych   GAZ-SYSTEM S.A., w partnerstwie z Fundacją Zielona Ziemia’’  w którym zostaliśmy docenieni jako jeden z 5 pomysłów w woj. opolskim otrzymaliśmy nagrodę w wysokości  10 000,00 zł .  W  ramach  zgłoszonego projektu zorganizowane  zostaną:  akcja sprzątania świata oraz  akcje uświadamiające zagrożenia dla środowiska poprzez zanieczyszczenia spowodowane przez  człowieka.  Zostaną zorganizowane warsztaty z wykorzystaniem selektywnych  śmieci oraz podnoszące świadomość ochrony środowiska (w Leśnym Centrum Edukacyjnym w Spóroku.) Na zakończenie odbędzie się  piknik ( planujemy go na 1.07.2017 r – sobota) w którym zostaną uroczyście ustawione makaty misie – Gumisie jako strażnicy porządku w lesie z tabliczkami z napisem ,,Nie zaśmiecaj mojego domu’’. Podczas spotkania zostanie zaprezentowane przedstawienie o tematyce związanej z ochroną  środowiska.

Mieszkańcy  i goście wezmą udział w konkursie tematycznym.

W ramach projektu planuje się również doposażenie Leśnego Centrum Edukacyjnego w stoły i ławki ( obecnie za mało miejsc siedzących dla uczestników warsztatów i spotkań) oraz ustawiona lampa solarowa- przykład rozwiązania proekologicznego .

 Celem projektu jest:

 1. Wyrobienie właściwej postawy ekologicznej oraz zaszczepienie nawyków dbałości  o  środowisko naturalne poprzez realizację programu edukacji ekologicznej
 2. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, zagwarantowanie szerokiego   dostępu  do informacji o środowisku i jego ochronie szczególnie najmłodszym  mieszkańcom
 3. Poprawa stanu środowiska naturalnego terenu w i  wokół miejscowości

Wodzenie niedźwiedzia 2017 – Fotorelacja

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za serdeczne i gorące przyjęcie Grupy Wodzącej Niedźwiedzia, a wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia wielki szacunek.

W skład Grupa Wodząca Niedźwiedzia weszli:

 • Niedźwiedź- Mateusz Krupa
 • Leśniczy  – Mariusz Cebula
 • Lekarz – Henryk Golec
 • Śmiertka – Hubert Klencz
 • Policjant – Romek Cebula
 • Cyganka – Sylwia Puzik
 • Kominiarz – Weronika Golec
 • Diabeł –  Agnieszka Ulman/ Michał Król
 • Ksiądz – Michał Szulc
 • Strażak – Karol Golec
 • Akordeon – grajek – Marcin Jambor
 • Bęben – grajek – Jan Hasterok
 • Pomoc w przygotowaniu poczęstunku : Gizela Palus , Urszula Klencz, Teresa Wyrwoł , Małgorzata Chudy, Marzena Bujak, Anna Golec

 

Relacja z wycieczki do Sandomierza i Częstochowy

W dniach 1-2.10.2016r. odbyła się wycieczka rekreacyjno – turystyczna do Sandomierza i Częstochowy .
W 1 dniu zwiedzano: Stare Miasto, dziedziniec zamkowy z zamkiem z zewnątrz, Rynek, zabytkowe kamieniczki, maszerowano po wzgórzu staromiejskim oraz spacerowano obok Collegium Gostomianum i Domu Długosza. Wszystkim uczestnikom udało się   przejść uchem igielnym, jak również wejść na taras widokowy w bramie opatowskiej (sześć pięter do góry). Ponadto zwiedzono  kościół świętego Jakuba i Bazylikę Katedralną. W zbrojowni  rycerskiej poznano tajniki kunsztu rycerskiego oraz podziwiano  wnętrza podziemi sandomierskich. Wieczorem cała grupa integrowała się w Sali balowej  hotelu Kameleon w Tarnobrzegu.
Na drugi dzień  obył się rejs statkiem po Wiśle. Podziwiano panoramę Sandomierza.

W Częstochowie  zwiedzono muzeum zapałek . Jest ono  jedynym czynnym muzeum zapałek w Europie oraz najstarszą fabryką zapałek w Polsce. Numer 1 na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Wieczorem grupa uczestniczyła w mszy św. i różańcu św. na Jasnej Górze  przed cudownym obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej .

Uczestnicy grupy  – 20 osób zdrowi i zadowoleni  późnym wieczorem wrócili do domu. Żegnając się obiecali  sobie że będzie następny raz już za rok.

 

 

Podsumowanie projektu „Leśne Centrum Edukacyjne”


Stowarzyszenie Odnowy Wsi Sporok zakończyło realizacje projektu pn. ,,Leśne Centrum Edukacyjne w Sporoku, w ramach konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska – Konkurs Fundusz Naturalnej Energii ogłoszony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,

Celem projektu była integracja i edukacja społeczności szkolnej i lokalnej w Leśnym Centrum Edukacyjnym.

Do projektu zostało wykorzystane zaplecze utworzone ..Pod Szumiącymi Dębami’’ przy Ptasim Stawku w Spóroku (zadaszona wiata z stołami i ławami).
Dzięki podjętym działaniom społeczność lokalna nauczyła się szanować przyrodę, pracę innych oraz własną.
Edukacyjny charakter zajęć umożliwił i będzie umożliwiał pozyskanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody. Natomiast pokazanie zagrożeń negatywnie wpływających na środowisko pozwoliło i pozwoli zrozumieć konsekwencje zakłóceń równowagi w przyrodzie.

W ramach projektu zostało wykonane:
• oczyszczono leśny stawek – dzięki dobrej współpracy z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie (ponieśli koszt usługi) pod okiem doktora z Uniwersytetu Opolskiego został oczyszczony leśny stawek z zalegających na dnie liści, gałęzi oraz śmieci.
• przeprowadzono akcje sprzątania świata – dzieci oraz młodzież pod okiem opiekunów sprzątali wokół stawku oraz pobliskie obrzeża lasu. Dorośli zaangażowani w realizację projektu sprzątali, kosili i utrzymywali porządek wokół utworzonego Leśnego Centrum Edukacyjnego.
• zakupiono i ustawiono 4 tablice edukacyjne:
(,,Mieszkańcy lasu’’ ,,Mała retencja w lesie’ ’,,Człowiek, przyroda , środowisko’’,,Drzewoterapia’’)
• utworzono ścieżkę zdrowia – drzewoterapii -sylwoterapia.
• przygotowano inwentaryzację przyrodniczą okolicy Ptasiego Stawku w Spóroku
(zbiór z opisem roślin i zwierząt)
• uczestniczono w ptasich i żabich koncertach oraz odbyło się spotkanie integracyjno- szkoleniowe – promujące Leśne Centrum Edukacyjne w Spóroku oraz fundatora projektu: operatora ,,GAZ – System’’
• wykonano prezentację ,,Ochrona środowiska naturalnego i kształtowanie podstaw ekologicznych’’
• przygotowano ofertę szkoleniowo – edukacyjnej, która będzie prezentować Leśne Centrum Edukacyjne w Spóroku – (ulotka informacyjna)

W projekcie bezpośrednio uczestniczyło 35 osób (dzieci, młodzież oraz dorosłych).
W spotkaniach oraz grze terenowej udział wzięło jeszcze 50 innych osób.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które zaangażowały się w realizację projektu.

 

LEŚNE CENTRUM EDUKACYJNE -warsztaty

LEŚNE CENTRUM EDUKACYJNE -warsztaty 😉

Opublikowany przez Spórok

LEŚNE CENTRUM EDUKACYJNE – spotkania

LEŚNE CENTRUM EDUKACYJNE – spotkania

Opublikowany przez Spórok

Warsztaty „Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować” dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych .

W ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej, stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok realizuje projekt, którego celem jest zapoznanie dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół gimnazjalnych, z cennymi zasobami przyrody najbliższego otoczenia. Zajęcia związane były z pokazaniem i uświadomieniem dzieci i młodzieży, jak cenne okazy flory i fauny, pomniki przyrody oraz obszary chronione istnieją w ich miejscowościach i okolicy. Uczestnicy warsztatów mogli również zapoznać się z technikami fotografowania przyrody.
Zakres warsztatów obejmuje przeprowadzenie zajęć przez 3 dni.
1 dzień – zajęcia z podstaw fotografowania , zajęcia z ochrony
przyrody, połączone z wyjściem w plener – prowadzącyJózef
Kotyś – dyrektor BICK, Agnieszka Jamrozik oraz Anna Golec
2 dzień –wyjście w plener i fotografowaniem przyrody Agnieszka
Jamrozik, Alicja Badura oraz Anna Golec
3 dzień – warsztaty z oceny prac fotograficznych wykonanych przez
dzieci i młodzież – Agnieszka Jamrozik oraz Anna Golec

Zapraszamy na prezentację wykonanych prac podczas wystawy fotograficznej w dniu 30.07.2016r – podczas spotkania integracyjno – promocyjnego ,,Pod Szumiącymi Dębami przy ,,Ptasim Stawku’’ .