Ptasi Stawek

MIEJSCE REKREACJI I WYPOCZYNKU

Miejsce to powstało dzięki odbudowie zamulonego zbiornika wodnego na rzeczce Ptaszówka – Cieńka. Do zbiornika uchodzi rzeczka, która pochodzi ze źródeł znajdujących się około 800 m od zbiornika. Drugie ujście – to rów melioracyjny z terenów leśnych.Praca społeczna mieszkańców wioski Spóroka włożona w to przedsięwzięcie, pomoc władz gminnych i sponsorów ,w miejscu gdzie wcześniej przez wiele lat rosły samosiejki, krzewy i paprocie, powstało zielone miejsce rekreacji i wypoczynku.Uroczyste otwarcie i nadanie nazwy „Ptasi Stawek’’ odbyło się 16. 07.2000.r.

 

Dane dotyczące stawku:

Powierzchnia stawku: 30m x 30m

Głębokość 1m ÷ 2m

Objętość stawku 900m3-1800m3 wody

Możliwość magazynowania wody 900m3

Wartość kosztorysowa robót 44586 złotych

 

Stawek spełnia trzy funkcje:

retencyjna – w okresie roztopów wiosennych woda zalewa okolicznepola, łąki, domostwa. Umieszczona śluza umożliwia częściowąregulację wody w tym trudnym okresie, gdy jest jej nadmiar.

przeciwpożarowa – służy w akcjach gaszenia pożarujako zbiornik p/pożarowy

rekreacyjny – teren wokół stawku został zagospodarowany i jest zielonym miejscem wypoczynku i rekreacji, gdzie można zorganizować wiele różnych imprez i spotkań towarzyskich.

 

do folderu