Źródełko „Zgody i Miłości”

Źródełko zgody i miłości jedno ze źródeł zagospodarowane przez mieszkańców wsi . Miejsce niezwykle urokliwe, położone w lesie,  o specyficznym składzie wody źródlanej.

Mieszkańcy opracowali historię tego źródła w oparciu o wywiady przeprowadzone wśród najstarszych mieszkańców wsi. Nadali źródełku również nazwę odnoszącą się do nazwy miejscowości.

Opis  działań związanych z otworzeniem źródełka

  I etap Spotkanie wiejskie  – przedstawienie tematu ochrony i racjonalnego wykorzystania  zasobów środowiska naturalnego.Przedstawienie mieszkańcom projektu zagospodarowania źródełka

  II  etap Konsultacje z : – właścicielem terenu – Nadleśnictwo Strzelce Op.

– właścicielami przyległych terenów – pól (wytyczenie ścieżki spacerowej)                                                                              – firmą wykonawczą

      III etap  Prace porządkowe i remontowe przy źródełku .

      IV etap   Zagospodarowanie terenu wokół źródełka

Wytyczenie ścieżki spacerowej oraz ustawienie znaków informacyjnych

przy głównych drogach w wiosce.

 

W wyniku realizacji projektu zwiększyła się atrakcyjność miejscowości.

Mając na uwadze bliskie sąsiedztwo (2km.) wykopalisk najstarszych dinozaurów –

w Krasiejowie  turysta, badacz, naukowiec bądź student może odpoczywać w lasach Spórackich, podziwiać  piękno przyrody, a jeżeli będzie potrzeba skorzystać z dobrodziejstwa źródełka zgody i miłości.

 

Wykorzystując nazwę miejscowości ( Spórok – spór, kłótnia, waśnie, niezgoda), oraz moc wody z źródełka, która posiada swoją historię może stać się dla innych

(turystów, znajomych) mediatorem w sporach i waśniach,  w myśl

,, Po zgodę i spokój  do Spóroka”.

Źródełko  jest często odwiedzane przez dzieci i młodzież, gdzie stanowi miejsce zakończeniem gry w podchody.

Młodzież lubi się tam  spotyka się, bo jest to  ustronne i ciche miejsce  a dla dorosłych jest celem niedzielnychspacerów i wycieczek rowerowych.                                                    oznakowanie drogi   źródełko 001

picie wody z zródełkazakończenie zabawy w podchody

Comments are closed.