Największe sukcesy

 • utworzenie zielonego   miejsca rekreacji i wypoczynku  ,,Ptasi Stawek”
 1. wzięcie udziały    w Konkursie „Piękna  Wieś    Opolska”                                                                                        2001 r.kategoria Najlepszy projekt – III miejsce „Ptasi    Stawek”                                                                               kategoria ,,Najpiękniejsza wieś”    – wyróżnienie   dla  wioski                                                                                         2004 r –  „Dom Aktywności   Wiejskiej w Spóroku                                                                                                           2005 r –- kategoria Najlepszy projekt –     Wiejski Ośrodek Szkoleniowy”                                                         201o r  –    kategoria Najlepszy projekt –  ,,Zródełko zgody i miłości ” – wyróżnienie
 • Podróże studialne po Opolszczyźnie -odwiedzają    Spórok                                                                      * Centrum    Doradztwa  Rolniczego  z    Poznania                                                                                                                * liderzy wiejscy  z  powiatu    cieszyńskiego                                                                                                                 * liderzy  Odnowy  Wsi  z    opolszczyzny                                                                                                                 * działacze z woj.   śląskiego
 •  Zorganizowanie  Obchodów    230-lecia  Założenia  Osady    Spórok                                                       * msza św.    dziękczynna                                                                                                                                                                 * dzień sportu  i  zawodów   zręcznościowych                                                                                                          * uroczyste  obchody  230-lecia
 • Zebranie materiałów  i opublikowanie  historii wioski Spórok 
 • Pisanie i    realizacja    projektów przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności wioski jak i lepszego bytu mieszkańców 
 • Zorganizowanie i   prowadzenie świetlicy wiejskiej
 • Zgromadzenie    majątku  stowarzyszenia                                                                                                                       *   podest  drewniany – przenośny                                                                                                                                             *   stoły  i ławy  rozkładane                                                                                                                                                             *   sprzęt audio-wizualny i komputerów        
 • Organizacja corocznego festynu ,,Pod Szumiącymi Dębami”  
 • Założenie i działalność grupy,,Kaktusik”
 • Zorganizowanie półkolonii  w Spóroku oraz coroczna akcja letnia ,,Sposób na wakacyjną nudę” dla dzieci i młodzież
 • Wydanie folderu  i widokówki wioski   Spóroka
 • Wydanie śpiewnika Spórackiego 
 •   Opracowanie planu architektonicznego wioski Spórok przez   Akademię Rolniczą z Wrocławia
 • utworzenie ,,źródełka zgody i miłości”
 • Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Aktywności Wiejskiej 
 • Posadzenie 15 lip na XV lecie Programu Odnowy Wsi w woj. Opolskim 
 • Remont i modernizacja Kapliczki z XIX wieku w Spóroku

Fundusze na prace związane z realizacją projektów pozyskujemy   poprzez:
– składki   członkowskie
– organizowanie festynów, imprez   okolicznościowych, zbiórek   publicznych.
– pisanie projektów do innych   organizacji
– pozyskiwane dotacje z Urzędu   Gminy
Wszystkie pieniądze przeznaczamy na zadania   statutowe tj. działania,
które mają na   celu rozwój wsi i dobro mieszkańców.

Comments are closed.