Projekty zrealizowane

Projekty opracowane i zrealizowane przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok (koordynator Anna Golec)                

Odtworzenie stawku i zagospodarowanie terenu wokół ,,Ptasiego Stawku” 

Powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców i dużej pracy społecznej  w 2000 r.  Miejsce rekreacji i wypoczynku spełniający ponadto funkcje:    zbiornika retencyjnego i przeciwpożarowego.   

Koszt otworzenia stawku:

 • Udział UMiG – 3260 zł 
 • Sponsorzy     – 400,00  zł
 • Mieszkańcy   – 40940 zł  
 • Praca społeczna –  4410 zł  (882 roboczo-godz. x 5 zł)
 • Praca sprzętu  –  17610 zł
 • Materiały   –    10 800 zł
 • 84 ton piasku  –    8120 zł

 ♣ Projekty zrealizowane związane z remontami i  wyposażeniem  Centum Aktywności Wiejskiej w Spóroku 

 1. W 2003 r. – projekt  z kontraktu woj. opolskiego   Male granty Odnowy Wsi  ,, DAW – zakup wyposażenia’’
  Całkowity koszt –  35 817 zł

  *  Urząd wojewódzki – 18140 zł
  *  Urząd MiG    –  11700 zł
  *  Stowarzyszenie – 5 977 zł

  Zakupiono :  

  stoły i krzesła, drzwi wejściowe, wieża ,  2 komputery, ksero, 2 biurka, meble biurowe.

 2. W 2004 r.  ,,Rozbudowa i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej na Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku”
  Urząd Miasta i Gminy jako wierzytelny i kompetentny partner składa wniosek do SPO ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich’’Priorytet – ,,Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”Działanie -,,Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”Projekt zakończony – grudzień  2006r  Całość projektu – 587795,00 złSPO – 316011,20 zł
 3. Wiejski Ośrodek szkoleniowy w Spóroku -2007 r.
   Projekt realizowany w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego ,,Przedsięwzięcia wspierające rozwój  infrastruktury społecznej wsi.”    Całkowity koszt projektu : 22868 zł

      *  dotacja z urzędu wojewódzkiego – 14899 zł

      *  UMiG Kolonowskie – 7022 zł  (projektor + opłata za telefon i internet na 2 lata)

      *  wkład stowarzyszenia   – 947 zł  (roboczogodziny – 793 zł)

  Zakupiono:

  ekran, tablica, laptop, aparat cyfrowy, DVD, urz. wielofunkcyjne,  biurko z krzesłem, sprzęt nagłaśniający, rolety na 2 sale, stolik,

♣ Cudze chwalicie swego nie znacie – kiermasz inicjatyw wiejskich 2005r.

dofinansowane  z Urzędu Marszałkowskie  w Opolu – promocja i rozwój Odnowy Wsi –  dofinansowanie 1000 zł.

 Program ,,Zdrowe i zadowolone kobiety promotorem profilaktyki zdrowotnej’’

Program współfinansowany przez Strzeleckie Starostwo Powiatowe

W programie uczestniczyło 31 kobiet z powiatu strzeleckiego (15 z Spóroka)  

  Realizowany od 09 – 12. 2007 r. i obejmował :

 • Spotkania z psychologiem
 • Badanie ciśnienia, tętna oraz poziomu cukru i cholesterolu
 • Rowerową wycieczkę na kręgielnię  do Kolonowskiego
 • Ćwiczenia relaksacyjne + joga
 • Muzykoterapię
 • Park wodny i grotę solną  w Tarnowskich Górach

  Całkowity koszt – 6215 zł

 • Starostwo strzeleckie – 3000 zł
 • wkład uczestniczek   –     900 zł
 • wkład  stowarzyszenie – 2315 zł

♣ Nasza Świetlica  – Nasz Klub”   pn.,, Razem możemy wiele”

     Program jest  realizowany od 04.2008 r. do 03.2009 r.

     Koszt całość projektu to 59500 zł

            w tym

– dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi – 19160 zł.

– pokrycie kosztów bieżących utrzymania miejsca realizacji projektu – UMiG Kolonowskie – 23000 zł

– praca społecznej członków stowarzyszenia, przeliczona na roboczo-godziny. – 17340 zł

    ,,Źródełko Zgody i miłości”

Urząd Gminy Kolonowskie

 • pomoc  przy ustaleniu projektu – szkicu zabudowy źródełka,
 • przeprowadzenie  rozmowy z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie,
 • pomoc w uzyskaniu zgody Nadleśnictwa na zrobienie i oznakowanie źródełka na terenie leśnym LP
 • pomoc w znalezieniu sponsora i projektanta.

2. Materiały zużyte do zabudowy źródełka:

 • drewno – 0,5 m3
 • cement – 0,03 Mg
 • kamień  – 1,5 Mg
 • gont papowy zielony – ok. 3m2
 • gwoździe

RAZEM    — 443,00 zł

3. Transport materiałów  –  200 zł

4. Prace wykonawcze

*  Prace ziemne przy odtworzeniu źródełka i zrobieniu odprowadzenia wód do rowu

odtworzenie rowu i konserwacja rowu istniejącego na dł. 50 m

– 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

*Umocnienie skarp brzegów wypływu wód źródlanych, pod górą,  palami drewna

– 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

*Umocnienie skarp rowu i zrobienie kaskadowego spływu wód

           – 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

*Zabudowa samego źródełka – wymurowanie studzienki z rynnowym wypływem wód, na wysokość siły wyporności źródełka /problemy z oddolnym wypływem wód, podmywaniem podstawy studzienki/

          – 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

*Zrobienie zadaszenia studzienki

– 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

RAZEM     – 160 godz.  – 2400,00 zł ( 15 zł x 160 godz.)

   Razem  koszt wykonania    3043,00 zł

Comments are closed.