Warsztaty z budowy budek dla ptaków

W dniu 23 sierpnia 2019 r.  – piątek –  w EKO Przystanku w Spóroku odbyły się warsztaty dt.   budowy budek ptasich.

W warsztatach wzięło 20 uczestników. Pracowały dzieci młodzież i dorośli.

Wiele cennych porad i informacji dt. życia  ptaków przekazali prowadzący warsztaty Państwo Frasek . Budowa budek rozpoczęła się od przygotowania materiałów a następnie wspólnymi siłami budki nabierały odpowiedniego kształtu, – zgodnie z ich przeznaczeniem (różne rodzaje budek)

Gotowe budki zostaną zawieszone w Parku ,,Pod Zielonym Parasolem w Bierdzanach i Przy Ptasim Stawku w Spórku.

Warsztaty odbyły się w ramach realizacji projektu pn.    ,,Z Ekologią za pan brat’’ realizowanego przez Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju  Spórok   wraz   z

Stowarzyszeniem Mieszkańców i  Przyjaciół Bierdzan  w ramach projektu  dofinasowanego z działania LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ‘’ za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’

Spórok – jedna z dwunastu wiosek na Alei Opolskich Gwiazd Europy.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok zostało wyróżnione i docenione jak Lider w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ realizując zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego wybrała na postawie danych zebranych z 10 lat działalności LGD, stowarzyszenia, które najskuteczniej realizują projektu z środków europejskich.

Wybrała 12 stowarzyszeń ( 12 gwiazd na fladze Unii Europejskiej)  z całego obszaru działania czyli z 7 gmin należących do LGD ,, Kraina Dinozaurów’’ wśród nich znajduje się Spórok.

Uroczyste wręczenie Opolskiej Gwiazdy Europy w Sporoku odbyło się 10.08.2019 o godz. 16.00 .

Grupę  VIP składającą się z przedstawicieli wszystkich gmin należących do LGD,  przybyłych na rowerach  witano bardzo uroczyście .

Razem z sołtysem i radą sołecką, ochotnikami z OSP i członkami Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok  delegację z LGD,  witał marszałek woj. opolskiego – Roman Kolek oraz przedstawiciele mediów: Strzelca Opolskiego i Radia Opole.

Bardzo dziękujemy  Lokalnej Grupie Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ za tak zaszczytne wyróżnienie.

Wszystkim mieszkańcom zaangażowanych w przygotowaniu przyjęcia ,,Grupy wręczającej Opolskie Gwiazdy Europy’’ składamy serdeczne podziękowanie.

 

Piknik ekologiczny 2019

W sobotę (29 czerwiec 2019 r.) w Spóroku  ,,Pod Szumiącymi Dębami” przy Ptasim Stawku odbył  się piknik ekologiczny zorganizowany  przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok przy współpracy sołtysa i Rady Sołeckiej.

W wydarzeniu wzięli  udział mieszkańcy Spóroka  i okolic oraz zaproszeni goście – Nadleśniczy z  Strzelec Opolskich, grupa z Bierdzan,  lokalni przedsiębiorcy.

Rozpoczęto od występu przedszkolaków z Spóroka . Następnie odbył się konkurs ,,Śpiewać każdy może ‘’–konkurs  piosenki przyrodniczej ‘’.

Były gry i zabawy edukacyjne (i nie tylko)  prowadzone przez animatora. Odbył się  też   ,,eko- turniej  (Spórok kontra Bierdzany) .  Przy dźwiękach dobrej muzyki w blasku księżyca, gwiazd i świec bawiono się do późnych godzin nocnych.

W imieniu zarządu stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za  pomoc w zorganizowaniu tak wspaniałego wydarzenia. Przedszkolakom i wychowawcom  za przygotowany program artystyczny, uczestnikom konkursów,  paniom które piekły ciasto i tym co przygotowywali posiłek, członkom SOiRS , którzy przygotowali i posprzątali miejsce do biesiadowania oraz Zespołowi Skeleton,  który muzycznie i artystycznie uświetnili spotkanie. Wszystkim którzy w jakiśkolwiek przyczynili się do uatrakcyjnienia biesiadowania oraz  pomogli w jakiś sposób zorganizować  to wydarzenie – dziękujemy.

Bardzo dziękujemy zaproszonym Gościom i wszystkim uczestnikom spotkania.

Obecnie jako partnerzy Stowarzyszenia Przyjaciól Bierdzan,  realizujemy projekt  dofinasowanego w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ‘’ pt,, Z Ekologią za pan brat’’

Razem będziemy uczestniczyć w warsztatach zielarskich i  dt. ochrony środowiska w zagrodach edukacyjnych , będziemy prowadzić warsztaty z budowy budek ptasich , uczestniczyć w pikniku ekologicznym w Bierdzanach a na koniec poznamy najcenniejsze  zakątki bioróżnorodności w Zielonych Bieszczadach.

Warsztaty w celu aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości

W dniu 21 czerwiec 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Spóroku odbyły się warsztaty, na którym mieszkańcy wioski – przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych działających w Spóroku wraz z sołtysem i Rada sołecką,   pracowali  nad aktualizacją Planu Odnowy Miejscowości.

Podczas spotkania uczestnicy przeanalizowali zasoby jakimi wieś dysponuje, jej słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na rozwój miejscowość w przyszłości.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze strategicznym, mającym na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju miejscowości; określa generalny kierunek tego rozwoju oraz przedstawia metody i narzędzia jego wdrażania. Plan ma również pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz swojej miejscowości, jest bowiem dokumentem stworzonym przy znacznym ich udziale i określa najważniejsze działania, które sami zainteresowani uznają za istotne.

Warsztaty poprowadził p. Lesław Czernik – moderator programu Odnowy Wsi

W sierpniu odbędą  się konsultacje ww. dokumentu, na które już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców (dokłada data zostanie podana w późniejszym czasie)

 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Leśnicy

W dniu 23 czerwca 2019 roku odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Leśnicy. Nasze Panie godnie nas reprezentowały i zajęły 4 miejsce. Gratulujemy i dziękujemy.

Boże Ciało 2019

Tegoroczny ołtarz Bożego Ciała przygotowany przez mieszkańców Spóroka z ul. Guznera i Dworcowej.