Rajd rowerowy – „Cudze chwalicie swego nie znacie”

W dniu 25.07.2018 r odbył się kolejny  w tym roku rajd rowerowy. Udział wzięło 12 osób. Trasa prowadziła ulicami  i leśnymi szlakami przez miejscowości Krasiejów , Ozimek , Antoniów, Jedlice  i wałami dotarliśmy nad Duże Jezioro Turawskie. Tam w knajpce nad brzegiem jeziora zjedliśmy pyszne smażone i wędzone ryby.  Następnie pojechaliśmy wałami nad jezioro średnie. Tam był czas na kawę z pysznymi lodami.

Po dłuższym odpoczynku w  miło spędzonym towarzystwie musieliśmy wracać do domu

Wszyscy uczestnicy rajdów wrócili  zdrowi i zadowoleni wieczorową porą a na swoim koncie zapisali kolejne  przejechane 50 km.

„Gra(my) o swoje”

W ramach projektu pt. „Gra(my) o swoje” – nowe umiejętności członków Lokalnych Grup Działania województwa opolskiego z zakresu tworzenia gier terenowych” w dniu 21.09.2018 r członkowie stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok gościli uczestników warsztatów na Ptasim Stawku w Spóroku.

Uczestnicy projektu wzięli udział w grze terenowej ,,Po zdrowie i Relaks do Gumisiowej Spórackiej Doliny’’

Po zakończeniu gry terenowej goście zostali poczęstowani pyszną kolacją a następnie w blasku zachodzącego słońca i płomieni ogniska wesoło bawili się z Gumisiami – wolontariuszami .

 

Relacja z wizyty Komisji Konkursowej ,,Piękna Wieś Opolska”

Po raz dwudziesty pierwszy Konkurs ,,Piękna Wieś  Opolska’’ został  ogłoszony przez Zarząd Województwa Opolskiego,  w dwóch  kategoriach:, ,Piękna wieś Opolska’’ i ,,Najlepszy projekt’’.

W tym roku konkurs ponownie promuje się działania związane z ochroną bioróżnorodności na opolskich obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok zgłosiło do konkursu  projekt ,,EKO Przystanek’’

Przy modernizowaniu  i doposażaniu  teren wokół Ptasiego Stawku baczną uwagę zwraca się na lokalną otaczającą przyrodę, na nieodzowność w krajobrazie wiejskim, jak również na ryzyko szybkiej degradacji.

Wszystkie prace związane z  zagospodarowaniem terenu leśnego przy stawku, które prowadzone są przez członków stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju w ramach różnych projektów w latach 2000 – 2018 roku są przemyślane i akceptowane przez właściciela terenu.

Obecnie znajduje się tutaj wiata grillowa, leśna scena, wiata turystyczna z ławkami i stołami . Utworzono ścieżkę zdrowia – drzewoterapię,  ustawiono wiele tablic edukacyjnych, znajduje się lampa solarowa  a w tym roku wykonano toalet ekologiczną.

Wszystkie te prace przyczyniły  się do stworzenia kompleksowego, atrakcyjnego  i wyjątkowego miejsca   na mapie woj. opolskiego.

Dla grup zorganizowanych przygotowano pakiety niecodziennych wydarzeń

  • spotkania integracyjne, imprezy firmowe
  • ognisko z zabawami ruchowymi oraz grajkiem
  • gra terenowa  ,,Po zdrowie i relaks do Gumisiowej Spórackiej Doliny’’.
  • sylwoterapia  (drzewoterapia) –  
  • zajęcia edukacyjne w Leśnym Centrum Edukacyjnym

Komisja konkursowa, która gościła w Spóroku w dniu 4.07.2018 r. była oczarowana pięknym leśnym zakątkiem. Wspólnie z mieszkańcami, gośćmi i Gumisiami świętowała 18 urodzimy Ptasiego Stawku.

Członkowie komisji wielokrotnie podkreślali wielkie  zaangażowanie mieszkańców wsi w realizację projektu,  które przekłada  się na wzrost świadomości ekologicznej i co najważniejsze większą dbałość o lokalne zasoby przyrodnicze.

Składamy wielkie podziękowanie dla zaangażowanych członków stowarzyszenia za pracę w przygotowaniu terenu, za  czynny udział w prezentacji za przygotowanie poczęstunku dla gości i mieszkańców.

Gościom zaproszonym:  z Gminy Kolonowskie – wiceburmistrzowi i gminnemu koordynatorowi z Nadleśnictwa Strzelce Op. – podleśniczemu i pracownikowi ds. promocji.

Opiekunom warsztatów ekologicznych, najstarszym mieszkańcom Spóroka, którzy  od 2000 r są członkami  Odnowy  oraz  wszystkim rodzicom z dziećmi, którzy brali udział w zajęciach  edukacyjnych bardzo serdecznie dziękujemy .

EKO przystanek

W sobotę (12 maja 2018 r.) w Spóroku  ,,Pod Szumiącymi Dębami ‘’ przy Ptasim Stawku odbyło się spotkanie integracyjne   pn. EKO – Przystanek,  zorganizowane przez Stowarzyszenie Od06nowy i Rozwoju Spórok.

W wydarzeniu wzięli  udział mieszkańcy Spóroka  i okolic oraz zaproszeni goście – burmistrz Miasta i Gminy Kolonowskie oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Strzelce Opolskie.

Rozpoczęto od uroczystego otwarcia toalety ekologicznej następnie były gry i zabawy, śpiewano tradycyjne i lokalne piosenki z Spórackiego śpiewnika  a przy dźwiękach dobrej muzyki w blasku księżyca, gwiazd i świec bawiono się do białego rana.

W imieniu zarządu stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za  pomoc w zorganizowaniu tak wspaniałego wydarzenia. Paniom które piekły ciasto i tym co przygotowywały posiłek, członkom SOiRS , którzy przygotowali miejsce do biesiadowania oraz tym którzy muzycznie uświetnili spotkanie. Wszystkim którzy w jakiśkolwiek przyczynili się do uatrakcyjnienia biesiadowanie oraz  pomogli w jakiś sposób zorganizować  to wydarzenie – dziękujemy.

Dziękujemy młodzieży za uporządkowanie terenu po imprezie.

Bardzo dziękujemy zaproszonym Gościom i wszystkim uczestnikom spotkania.

Obecnie zakończył się pierwszy etap realizacji projektu dofinasowanego w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ‘’ za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’.

Został  zakupiony mechanizm toalety kompostującej oraz usadowiono pomieszczenia  dla  toalety ekologicznej.

Toaleta jest oparta i opatentowana przez firmę  Sanisphère  jako technologia „vermicomposting”  która pozwala suchym toaletom działać bez sieci lub połączenia, bez prądu i energii, bez konserwacji, bez chemikaliów i bez wody.

W chwili obecnej przy Ptasim  Stawku  znajduje się  Leśne Centrum Edukacyjne, ścieżka zdrowia (drzewoterapia) , wiata grillowa i biesiadna , wszystko to razem tworzy zielone miejsce rekreacji, edukacji  i wypoczynku. Istotnym problemem było  brak sanitariatów.

W czasie organizowania imprez masowych ustawiano  toj-toje.  Problem pojawia się w codziennym użytkowaniu: podczas  lekcji edukacyjnych, spotkań w małym gronie,  rajdach rowerowych, i indywidualnych wycieczkach pieszych, rowerowych i samochodowych.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok pokładając  w walorach  przyrodniczych głębokie nadzieje na dalszy rozwój i ochronę środowiska oraz  w wyniku licznych rozmów z mieszkańcami sołectwa oraz organizacjami  i grupami odwiedzającymi ten zakątek .postanowiło  umieścić   toaletę ekologiczną  wraz z odpowiednim zapleczem.

Miejsce przy „Ptasim Stawku’’ odwiedza średnio w około 500 osób rocznie i to w sezonie letnim jak i zimowym.

Działanie to jest zgodne z założonymi celami  w Lokalnej Strategii Rozwoju  LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ tj. poprawy jakości życia mieszkańców (cel ogólny), oraz poprawa stanu środowiska naturalnego (cel szczegółowy)

Rajd rowerowy – „Cudze chwalicie swego nie znacie”

W dniu 3.05.2018 r odbył się pierwszy w tym roku rajd rowerowy. Udział wzięło 13 osób. Trasa prowadziła  leśnymi szlakami przez miejscowości Osiek, Bokowe, Gąsiorowice, Jemielnicę , gdzie podczas przerwy odwiedziliśmy  amfiteatr oraz park.  Następnie w Centawie zwiedzono kościół zabytkowy . W Warmątowicach czekała na nas była mieszkanka Spóroka  z mężem. W pięknym zakątku zieleni obok  restauracji  ,,U Jana’’ spędziliśmy przy suto zastawionym stole tradycyjnych potrawami  miło i wesoło trzy godziny.

Powrotna droga prowadziła przez Dziewkowice , Strzelce Opolskie, Farską , Rozmierkę,  Osiek i lasem dojechaliśmy do Spóroka.

Wszyscy uczestnicy rajdów wrócili  zdrowi i zadowoleni wieczorową porą a na swoich  licznikach rowerowych zapisali przejechane 50 km.

Rajdy rowerowe organizowane przez stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok stały się jednym z celów działalności stowarzyszenia. Poprzez organizacje ich popularyzujemy  turystykę rowerową, aktywny wypoczynek na rowerach, poznajemy piękne tereny Opolszczyzny  oraz jest to wspaniała  integracja uczestników.
Rajdy odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym, zachowując szczególną ostrożność i stosując  zasady ruchu drogowego.