Podsumowanie projektu i certyfikacja

W dniu  25.11.2018 r. członkowie stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok wzięli  udział w spotkaniu informacyjno-integracyjnym dt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ,,Kraina Dinozaurów, które odbyło się w  Domu Kultury w Ozimku.

Jednym z punktów programu była prezentacja grantobiorców, biorących udział w projekcie grantowym pn. „Z kulturą i tradycja w Krainie Dinozaurów” .

W projekcie udział wzięło 15 podmiotów, które zaprezentowały swoją ofertę kulturalną. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok – w ramach zadania pn. „Jak tradycja i obyczaj głosi” przygotowano prezentację dt. realizacji projektu oraz zespół ,,Kaktusik ‘’ zaśpiewał     2 piosenki z śpiewnika wydanego w ramach zadania.

W ostatniej części spotkania  miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Swoje chwalimy” oraz przyznanie znaku jakości w 10 kategoriach podmiotom z obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”. Certyfikacja znaku jakości była prowadzona przez Rybacką Lokalną Grupę Działania Opolszczyzna. Przyznano certyfikaty następującym kategoriach:
produkt turystyczny , usługa turystyczna , produkt kulinarny, usługa kulinarna , produkt kulturalny , usługa kulturalna,  produkt rękodzielniczy , usługa rękodzielnicza , produkt artystyczny ,usługa artystyczna , wydarzenie.

Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju Spórok otrzymało certyfikat znaku jakości  w kategorii usługa turystyczna za grę terenową „Po zdrowie i relaks do Spórackiej Gumisiowej Doliny”

 

Do pobrania:

 

Sadzenie lipy

 Członkowie stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju  (Marzena Bujak, Hanna Kapitza, Gizela Palus, Anna Golec, Jan Woiczyk, Henryk Golec ) w  dniu  27.10.2018 r.- Zasadzili  lipę w Leśnym Centrum Edukacji w Spóroku w ramach projektu pn. “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” realizowanym w całym województwie opolskim przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwycięstwo!! – Zdobyliśmy I miejsce

Podczas  tegorocznych Dożynek  Wojewódzkich zostały ogłoszone wyniki konkursu Piękna Wieś Opolska 2018.

W tym roku najlepszym projektem odnowy wsi okazał się Eko-Przystanek w Spóroku.

http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=30&idd=729

Kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi”

I miejsce – Spórok, gm. Kolonowskie – nagroda w wysokości 10 000 zł.

„EKO – przystanek” zwany inaczej „Leśnym Centrum Edukacji i Rekreacji” to projekt, który polegał na zagospodarowaniu „Ptasiego stawku”, który powstał dzięki renowacji zamulonego zbiornika wodnego na rzeczce Ptaszówka-Cieńka. Elementami projektu było wybudowanie dużej wiaty ze stołami i ławeczkami oraz miejsca na grill. Ważnym aspektem projektu było ustawienie tablic przyrodniczo-edukacyjnych oraz stworzenie ścieżki zdrowia. Miejsce to pełni funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną oraz edukacyjną. Organizowane są warsztaty edukacyjne związane z ochroną środowiska i ekologią, jak również gra terenowa „Po zdrowie i relaks do Gumisiowej Spórockiej Doliny”, promująca zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze sołectwa Spórok. Zrealizowane prace przy zagospodarowaniu terenów wokół stawu, w bardzo dużym stopniu zintegrowało mieszkańców wsi, a zaangażowanie wszystkich grup społecznych sołectwa było motorem napędowym tej inicjatywy. W efekcie powstało wyjątkowe miejsce, które stało się ozdobą sołectwa, a z drugiej strony stanowi bezpieczne miejsce rekreacji w otoczeniu natury. Komisja konkursowa doceniła duże zaangażowanie wszystkich mieszkańców wsi w realizację projektu, umiejętność pozyskania i wykorzystania środków finansowych przez sołectwo oraz zachowanie i pielęgnowanie cennych walorów przyrodniczych.

Tak,  nasz projekt zdobył I miejsce w konkursie. Wszystkie osoby, które były obecne podczas ogłoszenia wyników w Paczkowie byli zaskoczeni ale szczęśliwi. 18 lat wspólnie pracowaliśmy na to by nasz ,,Ptasi Stawek’’ stał się wyróżnikiem naszej miejscowości  a przez uzyskanie tak wysokiej oceny rozpoznawalny w całym województwie opolskim.

Wszystkim, którzy przyczynili się do  tego wielkiego zwycięstwa składamy wielkie podziękowania.

Zobacz też:

 

Rajd rowerowy – „Cudze chwalicie swego nie znacie”

W dniu 25.07.2018 r odbył się kolejny  w tym roku rajd rowerowy. Udział wzięło 12 osób. Trasa prowadziła ulicami  i leśnymi szlakami przez miejscowości Krasiejów , Ozimek , Antoniów, Jedlice  i wałami dotarliśmy nad Duże Jezioro Turawskie. Tam w knajpce nad brzegiem jeziora zjedliśmy pyszne smażone i wędzone ryby.  Następnie pojechaliśmy wałami nad jezioro średnie. Tam był czas na kawę z pysznymi lodami.

Po dłuższym odpoczynku w  miło spędzonym towarzystwie musieliśmy wracać do domu

Wszyscy uczestnicy rajdów wrócili  zdrowi i zadowoleni wieczorową porą a na swoim koncie zapisali kolejne  przejechane 50 km.

„Gra(my) o swoje”

W ramach projektu pt. „Gra(my) o swoje” – nowe umiejętności członków Lokalnych Grup Działania województwa opolskiego z zakresu tworzenia gier terenowych” w dniu 21.09.2018 r członkowie stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok gościli uczestników warsztatów na Ptasim Stawku w Spóroku.

Uczestnicy projektu wzięli udział w grze terenowej ,,Po zdrowie i Relaks do Gumisiowej Spórackiej Doliny’’

Po zakończeniu gry terenowej goście zostali poczęstowani pyszną kolacją a następnie w blasku zachodzącego słońca i płomieni ogniska wesoło bawili się z Gumisiami – wolontariuszami .

 

Relacja z wizyty Komisji Konkursowej ,,Piękna Wieś Opolska”

Po raz dwudziesty pierwszy Konkurs ,,Piękna Wieś  Opolska’’ został  ogłoszony przez Zarząd Województwa Opolskiego,  w dwóch  kategoriach:, ,Piękna wieś Opolska’’ i ,,Najlepszy projekt’’.

W tym roku konkurs ponownie promuje się działania związane z ochroną bioróżnorodności na opolskich obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok zgłosiło do konkursu  projekt ,,EKO Przystanek’’

Przy modernizowaniu  i doposażaniu  teren wokół Ptasiego Stawku baczną uwagę zwraca się na lokalną otaczającą przyrodę, na nieodzowność w krajobrazie wiejskim, jak również na ryzyko szybkiej degradacji.

Wszystkie prace związane z  zagospodarowaniem terenu leśnego przy stawku, które prowadzone są przez członków stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju w ramach różnych projektów w latach 2000 – 2018 roku są przemyślane i akceptowane przez właściciela terenu.

Obecnie znajduje się tutaj wiata grillowa, leśna scena, wiata turystyczna z ławkami i stołami . Utworzono ścieżkę zdrowia – drzewoterapię,  ustawiono wiele tablic edukacyjnych, znajduje się lampa solarowa  a w tym roku wykonano toalet ekologiczną.

Wszystkie te prace przyczyniły  się do stworzenia kompleksowego, atrakcyjnego  i wyjątkowego miejsca   na mapie woj. opolskiego.

Dla grup zorganizowanych przygotowano pakiety niecodziennych wydarzeń

  • spotkania integracyjne, imprezy firmowe
  • ognisko z zabawami ruchowymi oraz grajkiem
  • gra terenowa  ,,Po zdrowie i relaks do Gumisiowej Spórackiej Doliny’’.
  • sylwoterapia  (drzewoterapia) –  
  • zajęcia edukacyjne w Leśnym Centrum Edukacyjnym

Komisja konkursowa, która gościła w Spóroku w dniu 4.07.2018 r. była oczarowana pięknym leśnym zakątkiem. Wspólnie z mieszkańcami, gośćmi i Gumisiami świętowała 18 urodzimy Ptasiego Stawku.

Członkowie komisji wielokrotnie podkreślali wielkie  zaangażowanie mieszkańców wsi w realizację projektu,  które przekłada  się na wzrost świadomości ekologicznej i co najważniejsze większą dbałość o lokalne zasoby przyrodnicze.

Składamy wielkie podziękowanie dla zaangażowanych członków stowarzyszenia za pracę w przygotowaniu terenu, za  czynny udział w prezentacji za przygotowanie poczęstunku dla gości i mieszkańców.

Gościom zaproszonym:  z Gminy Kolonowskie – wiceburmistrzowi i gminnemu koordynatorowi z Nadleśnictwa Strzelce Op. – podleśniczemu i pracownikowi ds. promocji.

Opiekunom warsztatów ekologicznych, najstarszym mieszkańcom Spóroka, którzy  od 2000 r są członkami  Odnowy  oraz  wszystkim rodzicom z dziećmi, którzy brali udział w zajęciach  edukacyjnych bardzo serdecznie dziękujemy .