Piknik ekologiczny 2019

W sobotę (29 czerwiec 2019 r.) w Spóroku  ,,Pod Szumiącymi Dębami” przy Ptasim Stawku odbył  się piknik ekologiczny zorganizowany  przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok przy współpracy sołtysa i Rady Sołeckiej.

W wydarzeniu wzięli  udział mieszkańcy Spóroka  i okolic oraz zaproszeni goście – Nadleśniczy z  Strzelec Opolskich, grupa z Bierdzan,  lokalni przedsiębiorcy.

Rozpoczęto od występu przedszkolaków z Spóroka . Następnie odbył się konkurs ,,Śpiewać każdy może ‘’–konkurs  piosenki przyrodniczej ‘’.

Były gry i zabawy edukacyjne (i nie tylko)  prowadzone przez animatora. Odbył się  też   ,,eko- turniej  (Spórok kontra Bierdzany) .  Przy dźwiękach dobrej muzyki w blasku księżyca, gwiazd i świec bawiono się do późnych godzin nocnych.

W imieniu zarządu stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za  pomoc w zorganizowaniu tak wspaniałego wydarzenia. Przedszkolakom i wychowawcom  za przygotowany program artystyczny, uczestnikom konkursów,  paniom które piekły ciasto i tym co przygotowywali posiłek, członkom SOiRS , którzy przygotowali i posprzątali miejsce do biesiadowania oraz Zespołowi Skeleton,  który muzycznie i artystycznie uświetnili spotkanie. Wszystkim którzy w jakiśkolwiek przyczynili się do uatrakcyjnienia biesiadowania oraz  pomogli w jakiś sposób zorganizować  to wydarzenie – dziękujemy.

Bardzo dziękujemy zaproszonym Gościom i wszystkim uczestnikom spotkania.

Obecnie jako partnerzy Stowarzyszenia Przyjaciól Bierdzan,  realizujemy projekt  dofinasowanego w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ‘’ pt,, Z Ekologią za pan brat’’

Razem będziemy uczestniczyć w warsztatach zielarskich i  dt. ochrony środowiska w zagrodach edukacyjnych , będziemy prowadzić warsztaty z budowy budek ptasich , uczestniczyć w pikniku ekologicznym w Bierdzanach a na koniec poznamy najcenniejsze  zakątki bioróżnorodności w Zielonych Bieszczadach.

Warsztaty w celu aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości

W dniu 21 czerwiec 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Spóroku odbyły się warsztaty, na którym mieszkańcy wioski – przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych działających w Spóroku wraz z sołtysem i Rada sołecką,   pracowali  nad aktualizacją Planu Odnowy Miejscowości.

Podczas spotkania uczestnicy przeanalizowali zasoby jakimi wieś dysponuje, jej słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na rozwój miejscowość w przyszłości.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze strategicznym, mającym na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju miejscowości; określa generalny kierunek tego rozwoju oraz przedstawia metody i narzędzia jego wdrażania. Plan ma również pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz swojej miejscowości, jest bowiem dokumentem stworzonym przy znacznym ich udziale i określa najważniejsze działania, które sami zainteresowani uznają za istotne.

Warsztaty poprowadził p. Lesław Czernik – moderator programu Odnowy Wsi

W sierpniu odbędą  się konsultacje ww. dokumentu, na które już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców (dokłada data zostanie podana w późniejszym czasie)

 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Leśnicy

W dniu 23 czerwca 2019 roku odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Leśnicy. Nasze Panie godnie nas reprezentowały i zajęły 4 miejsce. Gratulujemy i dziękujemy.

Boże Ciało 2019

Tegoroczny ołtarz Bożego Ciała przygotowany przez mieszkańców Spóroka z ul. Guznera i Dworcowej.

Wioska Spórok w Bitwie Regionów – nowy program produkowany przez ośrodki regionalne TVP3.

Co tydzień do rywalizacji stają: Opole, Łódź i Gorzów Wielkopolski.

W programie jest pokazywane to co najlepszego ma w sobie Opolszczyzna, a dzięki pomocy widzów TVP3 Opole  Opolszczyzna będzie zwyciężać w kolejnych odcinkach programu.

Trzy regiony walczą w różnych kategoriach:

 • wynalazki
 • zabytki
 • pasjonaci
 • krajobrazy
 • zapaleńcy
 • artyści

Aktywiści a szczególnie członkowie stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok zostali wytypowani i zaproszeni do nagrania programu w odcinku dotyczącym społeczników.

W dniu 08.04 2019 r. do Spóroka  do EKO – Przystanku przy Ptasim Stawku przybyła ekipa telewizyjna , która przez 4 godz. nagrywała materiał. Odcinek zostanie wyemitowany w dniu 28.04.2019 r. o godz. 18.00 na TVP Opole . W tym dniu 3 regiony ,,stoczą bitwę  kto lepszy’’.  Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali w tym dniu, by Spórok godnie reprezentował Opolszczyznę.

Dziękujemy

– przedszkolakom z oddziału Spórok  waz z opiekunami .

– gospodyniom z Śląskiego Koła Gospodyń Wiejskich

– strażakom z OSP Spórok

– sołtysowi wioski Spórok i radnym gminnym

i wszystkim członkom stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok .

 

Zapraszamy do oglądania odcinka w dniu 28.04.2019 r godz. 18.00 i głosowania na aktywnych społeczników z Spóroka    

 

 

Wybory sołeckie

W czwartek  (21.03.2019 r.) w Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku  odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. Na zebranie przybyło 75 osoby uprawnione do głosowania. Na wstępie, zebrani wysłuchali sprawozdania pani sołtys z działań sołectwa w mijającej kadencji,  a następnie przystąpiono do głosowania. Do sprawowania funkcji Sołtysa zostały zgłoszone dwie osoby: Pani Janina Urbańczyk , która dotychczas piastował tę funkcję i  Rafał Koj  – rady gminny kadencji 2019 – 2024. W wyniku tajnego głosowania, ilością 45 głosów został wybrany Rafał Koj na sołtysa wioski Spórok 

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

 • Anna Golec
 • Irena Koik
 • Katarzyna Kozioł
 • Patrycja Kokot
 • Teresa Narolska

Wszystkim wybranym osobom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Nad przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie:

 • Rafał Gerlich
 • Weronika Golec/ Gabriela Muschkiet
 • Mateusz Krupa

Na spotkaniu obecni ponadto byli Burmistrz Gminy Kolonowskie Norbert Koston , zastępca burmistrza Konrad Wacławczyk oraz przewodniczący Rady Gminy – Rafał Kupke .

Po przeprowadzeniu wyborów mieszkańcy dyskutowali  i złożyli wniosek o:

–  wydłużenie godzin pracy oddziału przedszkolnego w Spóroku

– o podjęcie prac dotyczących poprawy drogi przy Ptasim Stawku (własność Nadleśnictwa Strzelce Op.)  i odcinka od Stawku do ul. B. Chrobrego. Droga jest w bardzo złym stanie.

Wszystkim mieszkańcom bardzo dziękujemy za przybycie na spotkanie.

Ponadto informujemy mieszkańców wioski Spórok,  że wszystkie sprawy związane z sołectwem prosimy kierować bezpośrednio do sołtysa Rafała Koja bądź pisząc na adres solectwosporok@onet.eu