Projekty zrealizowane

Projekty opracowane i zrealizowane przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Spórok (koordynator Anna Golec)

 

♣ Odtworzenie stawku i zagospodarowanie terenu wokół ,,Ptasiego Stawku”

 Powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców i dużej pracy społecznej  w 2000 r.
Miejsce rekreacji i wypoczynku

Koszt otworzenia stawku –  44600 zł
Udział UMiG – 3260 zł
Sponsorzy     –  400 zł
Mieszkańcy – 40940 zł
      – praca społeczna –  4410 zł  (882 roboczo-godz. x 5 zł)
       – praca sprzętu   –  13200 zł
      – materiały        –  10 800 zł
       -84 ton piasku  –    8120 zł

 ♣ Projekty zrealizowane związane z remontami i wyposażeniem  Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku 

  • W 2003 r. – projekt z kontraktu woj. opolskiego

              Male granty Odnowy Wsi  ,, DAW – zakup wyposażenia’’

                    całkowity koszt –  32012 zł
                      Urząd wojewódzki – 18140 zł
                     Urząd MiG    –  11700 zł
                     stowarzyszenie – 59770 zł

            Zakupiono : stoły i krzesła, drzwi wejściowe, wieża 2 komputery, ksero meble biurowe.

  • ,,Rozbudowa i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej na Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku”. 2004 r.

Urząd Miasta i Gminy jako wierzytelny i kompetentny partner składa wniosek do

 SPO ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich’’

Działanie -,,Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

            Projekt zakończony – grudzień  2006r 

                   Całość projektu- 587795,00 zł
SPO                 – 316011,20 zł

  • Wiejski Ośrodek szkoleniowy w Spóroku -2007 r.

  Projekt realizowany w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego ,,Przedsięwzięcia wspierające rozwój  infrastruktury  społecznej wsi.”

              Całkowity koszt projektu : 22868 zł
         dotacja z urzędu wojewódzkiego – 14899 zł
               U Mi G Kolonowskie – 7022 zł   (projektor + opłata za telefon i internet na 2 lata)
               wkład stowarzyszenia   – 947 zł (roboczogodziny – 793 zł)

Zakupiono:  ekran, tablica, laptop, aparat cyfrowy, DVD, urz. wielofunkcyjne,  biurko z krzesłem   sprzęt nagłaśniający, rolety na 2 sale, stolik,

♣ Cudze chwalicie swego nie znacie – kiermasz inicjatyw wiejskich 2005r.

dofinansowane  z Urzędu Marszałkowskie  w Opolu – promocja i rozwój Odnowy Wsi –  dofinansowanie 1000 zł.

Program ,,Zdrowe i zadowolone kobiety promotorem  profilaktyki zdrowotnej’’

 program współfinansowany przez Strzeleckie Starostwo Powiatowe

W programie uczestniczyło 31 kobiet z powiatu strzeleckiego (15 z Spóroka)  

  Realizowany od 09 – 12. 2007 r. i obejmował :Spotkania z psychologiem Badanie ciśnienia, tętna oraz poziomu cukru i cholesterolu Rowerową wycieczkę Ćwiczenia relaksacyjne + joga

Muzykoterapię Park wodny i grotę solną  w Tarnowskich Górach

    Całkowity koszt – 6215 zł
     Starostwo strzeleckie – 3000 zł
    wkład uczestniczek   –     900 zł
    wkład  stowarzyszenie – 2315 zł

♣ ,, Razem możemy wiele”

Program  realizowany od 04.2008 r. do 03.2009 r. dzięki  Fundacji Wspomagania Wsi w ramach Nasza Świetlica  – Nasz Klub”  

Zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Spóroku

              Koszt całość projektu to 59500 zł   w tym
               – dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi –            39160 zł.
              – praca społecznej członków stowarzyszenia,
                       przeliczona na roboczo-godziny.                –20340 zł

,,Odnowa  szumi i roznosi się wokoło’’

         – środki pozyskane  z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

Realizacja 2009 r – organizacja spotkań dla grup odnowy podczas corocznego  festynu 

             Koszt całość projektu to 6100 zł   w tym
               – dotacja–       5 000,00 zł.
              – praca społecznej członków stowarzyszenia –1100,00 zł

,,Źródełko zgody i miłości’’

Cel: ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego,  otworzenie źródełka (tworzenie wioski tematycznej – wioska Spórok – spór, kłótnia niezgoda – w wiosce jest źródło zgody i miłości.)

Całkowity koszt – 3043,00 zł
 Urząd Gminy Kolonowskie –  pomoc  przy ustaleniu projektu – szkicu zabudowy źródełka oraz materiał  443,00
-sponsorzy – transport materiałów  –  200 zł
– wkład własny stowarzyszenie oraz praca własna członków stowarzyszenia- 2400,00 zł

  ,Nowe  miejsce na mapie turystycznej obszaru LGD – ,,Pod Szumiącymi Dębami’’

    05.-09. 2014 r.. realizacja projektu  w ramach poddziałania  19.2 ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020,LEADER złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów ‘’

W ramach projektu wybudowany został obiekt małej infrastruktury turystycznej w postaci zadaszonej wiaty turystycznej.

Całkowity koszt operacji – 31 664,10 zł
 Kwota dofinansowania ze środków unijnych – 24 959,77 zł.
 wkład własny stowarzyszenie oraz praca własna członków stowarzyszenia – 6704,33 zł

 ,,Za teatralna kurtyną’’  

25.05.2015 r – 30.09.2015r  Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Środków Samorządu Województwa Opolskiego” za pośrednictwem LGD ,,Dolina Stobrawy’’. – realizator :grupa nieformalna pod patronem Stowarzyszenia Odnowy Wsi Spórok 

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty taneczno – rytmiczne, zajęcia z autoprezentacji i ćwiczenia emisji głosu i dykcji oraz zebrano i wydano ,,Historię Kaktusika’’

  Całość zadania to kwota 6580,00 zł
      –  dofinansowanie w kwocie 4250 zł.
      – praca społecznej członków stowarzyszenia –2330 zł

 ♣  ,,Leśne centrum Edukacyjne’’

       15.03.2016 r – 15.09.2016r. Konkursu ,, Fundusz Naturalnej Energii” organizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A pod patronatem   Wojewody Opolskiego, Fundacja  Nasza Ziemia oraz Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  

celem była integracja i edukacja społeczności szkolnej i lokalnej.

Koszt całość projektu to 12 400,00 w tym
               – środki pozyskane – 10000,00 zł
                -środki finansowe i  praca społecznej członków stowarzyszenia –2400,00 zł

Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować”

      25.06. – 30.07.2016 r. Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w  ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa  przyrodniczego”

Koszt całość projektu to 2 620,00w tym
               – środki pozyskane – 1 400,00
                -środki finansowe i  praca społecznej członków stowarzyszenia –1220,00

,,Czyste środowisko – najlepsze uzdrowisko’’ 

       15.03.2017r – 15.07.2017r.  środki pozyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A

Celem było wyrobienie właściwej postawy ekologicznej raz zaszczepienie nawyków dbałości o środowisko naturalne dzieci ,  młodzieży i dorosłych.

              Koszt całość projektu to 13 373,44zł   w tym
               – środki pozyskane – 10000,00 zł
                -środki finansowe i  praca społecznej członków stowarzyszenia –3373,44 zł

♣  „EKO przystanek”  

13.12.2017 r – 30 07.2018 r –realizacja projektu  w ramach poddziałania  19.2 ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020,LEADER złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów ‘’

W ramach projektu została wybudowana toaleta ekologiczna wraz z zapleczem (kosze, stojaki na rowery) przy przystanku edukacyjno-rekreacyjno –wypoczynkowym w Spóroku

Całkowity koszt operacji –        57 729,00 zł.
kwota pomocy :                         54 711,00 zł
Wkład własny w projekt   :         3 017,00 zł

♣   ,,Jak Tradycja i obyczaj głosi’’

   02.07.-   31.10.2018 r. – grantu  w ramach projektu grantowego LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ ,,Z kulturą i  Tradycja w Krainie Dinozaurów’’ 

W ramach projektu doposażono stowarzyszenie w sprzęt oraz przygotowano ofertę kulturalną

Całkowity koszt operacji –        23 230 ,00 zł.
kwota pomocy :                         20 000,00 zł
Wkład własny w projekt   :         3 230,00 zł

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.