Podsumowanie projektu „Leśne Centrum Edukacyjne”


Stowarzyszenie Odnowy Wsi Sporok zakończyło realizacje projektu pn. ,,Leśne Centrum Edukacyjne w Sporoku, w ramach konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska – Konkurs Fundusz Naturalnej Energii ogłoszony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,

Celem projektu była integracja i edukacja społeczności szkolnej i lokalnej w Leśnym Centrum Edukacyjnym.

Do projektu zostało wykorzystane zaplecze utworzone ..Pod Szumiącymi Dębami’’ przy Ptasim Stawku w Spóroku (zadaszona wiata z stołami i ławami).
Dzięki podjętym działaniom społeczność lokalna nauczyła się szanować przyrodę, pracę innych oraz własną.
Edukacyjny charakter zajęć umożliwił i będzie umożliwiał pozyskanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody. Natomiast pokazanie zagrożeń negatywnie wpływających na środowisko pozwoliło i pozwoli zrozumieć konsekwencje zakłóceń równowagi w przyrodzie.

W ramach projektu zostało wykonane:
• oczyszczono leśny stawek – dzięki dobrej współpracy z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie (ponieśli koszt usługi) pod okiem doktora z Uniwersytetu Opolskiego został oczyszczony leśny stawek z zalegających na dnie liści, gałęzi oraz śmieci.
• przeprowadzono akcje sprzątania świata – dzieci oraz młodzież pod okiem opiekunów sprzątali wokół stawku oraz pobliskie obrzeża lasu. Dorośli zaangażowani w realizację projektu sprzątali, kosili i utrzymywali porządek wokół utworzonego Leśnego Centrum Edukacyjnego.
• zakupiono i ustawiono 4 tablice edukacyjne:
(,,Mieszkańcy lasu’’ ,,Mała retencja w lesie’ ’,,Człowiek, przyroda , środowisko’’,,Drzewoterapia’’)
• utworzono ścieżkę zdrowia – drzewoterapii -sylwoterapia.
• przygotowano inwentaryzację przyrodniczą okolicy Ptasiego Stawku w Spóroku
(zbiór z opisem roślin i zwierząt)
• uczestniczono w ptasich i żabich koncertach oraz odbyło się spotkanie integracyjno- szkoleniowe – promujące Leśne Centrum Edukacyjne w Spóroku oraz fundatora projektu: operatora ,,GAZ – System’’
• wykonano prezentację ,,Ochrona środowiska naturalnego i kształtowanie podstaw ekologicznych’’
• przygotowano ofertę szkoleniowo – edukacyjnej, która będzie prezentować Leśne Centrum Edukacyjne w Spóroku – (ulotka informacyjna)

W projekcie bezpośrednio uczestniczyło 35 osób (dzieci, młodzież oraz dorosłych).
W spotkaniach oraz grze terenowej udział wzięło jeszcze 50 innych osób.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które zaangażowały się w realizację projektu.

 

LEŚNE CENTRUM EDUKACYJNE -warsztaty

LEŚNE CENTRUM EDUKACYJNE -warsztaty 😉

Opublikowany przez Spórok

LEŚNE CENTRUM EDUKACYJNE – spotkania

LEŚNE CENTRUM EDUKACYJNE – spotkania

Opublikowany przez Spórok

Zakończyła się realizacja oraz rozliczenie projektu

Pt.: ,,Nowe  miejsce na mapie turystycznej obszaru LGD – ,,Pod Szumiącymi Dębami’’

Realizowany przez : Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok

 W ramach operacji został wybudowany obiekt małej infrastruktury turystycznej w postaci zadaszonej wiaty turystycznej.  Miejsce to, jest  schronieniem dla turystów w czasie np. niepogody, a także  miejscem odpoczynku  położonym  na trasie turystycznej „Ścieżki Doliny Małej Panwi”.  Zostało   zlokalizowane w bezpośredniej bliskości  ,,Ptasiego Stawka’’- zbiornika retencyjnego i przeciwpożarowego.

By wypromować  zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze została przygotowana  gra  terenowa, która  rozpoczyna się  i kończy  w wiacie turystycznej przy ,,Ptasim Stawku”. Gra  pt.,,Po zdrowie i relaks do Gumisiowej Spórackiej  Doliny’’.

W ramach projektu została wydana również  ulotka informacyjno-promocyjna Spóroka..

Po utworzeniu wiaty  przy ,,Ptasim Stawku’’ i  przygotowaniu gry terenowej zostało  zorganizowane spotkanie integracyjno – promocyjne , którego celem była  promocja nowego miejsca oraz walorów  turystycznych  obszaru LGD.

Ulotki informacyjno – promocyjne oraz  Ouest ,,Poszukiwanie opolskiego dinozaura’’   można  nabyć w biurze  LGD oraz   w świetlicy wiejskiej w Spóroku. Zamieszczone zostały również  na stronie internetowej wioski  Spórok.

Realizacja operacji stanowi źródło podniesienia jakości życia na terenie LGD oraz przyczynia się  do podniesienia atrakcyjność  obszaru objętego LSR.

Projekt realizowany był od maja 2014 do września 2014 r..

Wartość projektu:

Całkowity koszt operacji

31 664,10 zł.

 Kwota dofinasowania ze środków unijnych  pozyskanych za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’

24 959,77 zł.

Pozostała kwota to wkład własny stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok  oraz praca własna członków stowarzyszenia.

Projekty zrealizowane

Projekty opracowane i zrealizowane przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok (koordynator Anna Golec)                

Odtworzenie stawku i zagospodarowanie terenu wokół ,,Ptasiego Stawku” 

Powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców i dużej pracy społecznej  w 2000 r.  Miejsce rekreacji i wypoczynku spełniający ponadto funkcje:    zbiornika retencyjnego i przeciwpożarowego.   

Koszt otworzenia stawku:

 • Udział UMiG – 3260 zł 
 • Sponsorzy     – 400,00  zł
 • Mieszkańcy   – 40940 zł  
 • Praca społeczna –  4410 zł  (882 roboczo-godz. x 5 zł)
 • Praca sprzętu  –  17610 zł
 • Materiały   –    10 800 zł
 • 84 ton piasku  –    8120 zł

 ♣ Projekty zrealizowane związane z remontami i  wyposażeniem  Centum Aktywności Wiejskiej w Spóroku 

 1. W 2003 r. – projekt  z kontraktu woj. opolskiego   Male granty Odnowy Wsi  ,, DAW – zakup wyposażenia’’
  Całkowity koszt –  35 817 zł

  *  Urząd wojewódzki – 18140 zł
  *  Urząd MiG    –  11700 zł
  *  Stowarzyszenie – 5 977 zł

  Zakupiono :  

  stoły i krzesła, drzwi wejściowe, wieża ,  2 komputery, ksero, 2 biurka, meble biurowe.

 2. W 2004 r.  ,,Rozbudowa i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej na Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku”
  Urząd Miasta i Gminy jako wierzytelny i kompetentny partner składa wniosek do SPO ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich’’Priorytet – ,,Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”Działanie -,,Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”Projekt zakończony – grudzień  2006r  Całość projektu – 587795,00 złSPO – 316011,20 zł
 3. Wiejski Ośrodek szkoleniowy w Spóroku -2007 r.
   Projekt realizowany w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego ,,Przedsięwzięcia wspierające rozwój  infrastruktury społecznej wsi.”    Całkowity koszt projektu : 22868 zł

      *  dotacja z urzędu wojewódzkiego – 14899 zł

      *  UMiG Kolonowskie – 7022 zł  (projektor + opłata za telefon i internet na 2 lata)

      *  wkład stowarzyszenia   – 947 zł  (roboczogodziny – 793 zł)

  Zakupiono:

  ekran, tablica, laptop, aparat cyfrowy, DVD, urz. wielofunkcyjne,  biurko z krzesłem, sprzęt nagłaśniający, rolety na 2 sale, stolik,

♣ Cudze chwalicie swego nie znacie – kiermasz inicjatyw wiejskich 2005r.

dofinansowane  z Urzędu Marszałkowskie  w Opolu – promocja i rozwój Odnowy Wsi –  dofinansowanie 1000 zł.

 Program ,,Zdrowe i zadowolone kobiety promotorem profilaktyki zdrowotnej’’

Program współfinansowany przez Strzeleckie Starostwo Powiatowe

W programie uczestniczyło 31 kobiet z powiatu strzeleckiego (15 z Spóroka)  

  Realizowany od 09 – 12. 2007 r. i obejmował :

 • Spotkania z psychologiem
 • Badanie ciśnienia, tętna oraz poziomu cukru i cholesterolu
 • Rowerową wycieczkę na kręgielnię  do Kolonowskiego
 • Ćwiczenia relaksacyjne + joga
 • Muzykoterapię
 • Park wodny i grotę solną  w Tarnowskich Górach

  Całkowity koszt – 6215 zł

 • Starostwo strzeleckie – 3000 zł
 • wkład uczestniczek   –     900 zł
 • wkład  stowarzyszenie – 2315 zł

♣ Nasza Świetlica  – Nasz Klub”   pn.,, Razem możemy wiele”

     Program jest  realizowany od 04.2008 r. do 03.2009 r.

     Koszt całość projektu to 59500 zł

            w tym

– dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi – 19160 zł.

– pokrycie kosztów bieżących utrzymania miejsca realizacji projektu – UMiG Kolonowskie – 23000 zł

– praca społecznej członków stowarzyszenia, przeliczona na roboczo-godziny. – 17340 zł

    ,,Źródełko Zgody i miłości”

Urząd Gminy Kolonowskie

 • pomoc  przy ustaleniu projektu – szkicu zabudowy źródełka,
 • przeprowadzenie  rozmowy z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie,
 • pomoc w uzyskaniu zgody Nadleśnictwa na zrobienie i oznakowanie źródełka na terenie leśnym LP
 • pomoc w znalezieniu sponsora i projektanta.

2. Materiały zużyte do zabudowy źródełka:

 • drewno – 0,5 m3
 • cement – 0,03 Mg
 • kamień  – 1,5 Mg
 • gont papowy zielony – ok. 3m2
 • gwoździe

RAZEM    — 443,00 zł

3. Transport materiałów  –  200 zł

4. Prace wykonawcze

*  Prace ziemne przy odtworzeniu źródełka i zrobieniu odprowadzenia wód do rowu

odtworzenie rowu i konserwacja rowu istniejącego na dł. 50 m

– 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

*Umocnienie skarp brzegów wypływu wód źródlanych, pod górą,  palami drewna

– 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

*Umocnienie skarp rowu i zrobienie kaskadowego spływu wód

           – 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

*Zabudowa samego źródełka – wymurowanie studzienki z rynnowym wypływem wód, na wysokość siły wyporności źródełka /problemy z oddolnym wypływem wód, podmywaniem podstawy studzienki/

          – 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

*Zrobienie zadaszenia studzienki

– 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

RAZEM     – 160 godz.  – 2400,00 zł ( 15 zł x 160 godz.)

   Razem  koszt wykonania    3043,00 zł